Sjukgymnast i Göteborg

Sjukgymnastik i Göteborg

 

Sjukgymnastik i Göteborg. Här får du behandling av Kristofer Eklund som är Leg. Sjukgymnast och Leg. Kiropraktor.

Sjukgymnastik

Yrket Sjukgymnast

Behandling

Besöket

Metoder

Forskning

Utbildning

OMT

MDT

Sjukgymnast i
Göteborg

 

Andra terapier

Kiropraktik

 

Läs mer om

Ischias

Ryggskott

Hälsporre

Skoinlägg

Sjukgymnastik - vid rygg och nackvärk

Ämnet sjukgymnastik omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer på henne.

Det vetenskapliga underlaget utgörs till väsentlig del av rörelsevetenskap. Den omfattar biomekaniska, fysiologiska och psykologiska faktorer och perspektiv på rörelse, samt de specifika störningar av rörelsefunktionen som orsakas av sjukdom och skada. Interaktion (kommunikation/samspel) och lärande (didaktik/pedagogik) är viktiga komponenter i ämnet.

Sjukgymnast i Göteborg

Komplett och professionellt omhändertagande
Hos oss får du ett kompetent och professionellt omhändertagande. På vår klinik i centrala Göteborg erbjuder vi optimal hjälp med era muskulo skeletala besvär av Leg. Sjukgymnast och Leg. Kiropraktor. Vi undersöker, behandlar och rehabiliterar samt lär patienter hur de själva ska ta hand om sin kropp. Varje besök tar omkring 40 min.

Ett modernt sätt att ta hand om problem i det muskulo skeletala systemet innefattar flera delmoment:
- Diagnos
- Behandling
- Rehabilitering

Mottagningen är specialiserad på undersökning och manuell behandlig och rahabilitering av...

 • Akut & Långvarigt ryggont
 • Spänningar i nacke, axlar & whiplash
 • Ischias
 • Diskbråck
 • Muskelstelhet
 • Ryggskott
 • Nackspärr
 • Stelhet
 • Ledbesvär
 • Idrottsskador
 • Domningar
 • Utstrålande smärta
 • Muskelinflammation
 • Hälsporre

...vid andra ärenden som rehabilitering efter operation vänligen sök annan mottagning.

Öppettider för behandling
Mån-fre 8-18

Pris: 550 kr
Student: 450 kr
Skoinlägg: från 1200 kr

Frikort gäller ej.
Avbokning senast 08.00 samma dag som besöket via telefon.

Kristofer Eklund
Leg.Sjukgymnast
Leg.Kiropraktor